Sponsoren

Door het commitment van de partners is de stichting in staat de kosten op een aanvaardbaar niveau te houden. Verder steunt Stichting Junior Lauswolt Zomerconcert volledig op financiële bijdragen van trotse en vaak trouwe sponsoren. De sponsorbijdragen hebben betrekking op het concert in het desbetreffende jaar, maar kunnen ook dienen als reservering voor het geval er in een jaar onverhoopt extra kosten of minder sponsorinkomsten zijn. Zo borgen we de continuïteit en maken we samen het onmogelijke mogelijk.

Junior Lauswolt Zomerconcert
Junior Lauswolt Zomerconcert
Junior Lauswolt Zomerconcert
Junior Lauswolt Zomerconcert
Junior Lauswolt Zomerconcert

Sponsoren

 • Landgoed Lauswolt

 • Lionsclub Opsterland

 • Cornelia-Stichting

 • Stichting Van Teyens Fundatie

 • Cultuurfonds Fryslân

 • Stichting Ole Brumm

 • Partners Lauswolt Zomerconcert

 • Skeps.nl — Digitale Oplossingen

 • Gemeente Opsterland

 • Stichting Vrienden van School Lyndensteyn

 • Meindersma-Sybenga Sichting

 • Ritske Boelema Gasthuis

 • Julia Jan Wouters Stichting

 • Stichting Jan Roelof Geertsma Fonds

 • Lammert Koopmans Stichting

 • PW Janssen’s Friesche Stichting